W ramach kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczniów oraz spotkanie dla rodziców poświęcone przeciwdziałaniu przemocy oraz szerzeniu tolerancji. Spotkania prowadzili pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.

18 listopada uczniowie z klasy V i VI uczestniczyli w warsztatach na temat dyskryminacji w szkole natomiast klasa VII i VIII omawiała zagadnienie przemocy rówieśniczej. Przed ogólnoszkolnymi spotkaniami z wychowawcami w dniu 27 listopada rodzice naszych uczniów uczestniczyli w prelekcji na temat „Kocham, więc nie krzywdzę”.

Karolina Kędzior.