W naszej szkole prowadzona jest działalność innowacyjna. Jednym z tego rodzaju działań jest „Koło wielokulturowe” prowadzone przez panią Beatę Ludwicką- Dulę. Podczas spotkań koła poznajemy nie tylko naszą kulturę, ale również dowiadujemy się wiele na temat innych kultur i narodowości, uczymy się tolerancji i otwartości na drugiego człowieka.

  W listopadzie Koło zwiedziło Muzeum Dialogu Kultur, gdzie obejrzało wystawy:

- „Historia motoryzacji w miniaturze”;

- „Od sacrum do profanum. Malarstwo i rzeźba w sztuce ludowej”;

- „Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy”;

- „Od różnorodności do dialogu”.

  Braliśmy także udział w warsztatach na temat praw dziecka prowadzonych w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Piłsudskiego.

„KOŁO WIELOKULTUROWE” i jego opiekun: Beata Ludwicka- Dula