Wolica, 20 listopada 2019 r.

     Wszyscy pragniemy zapewnić dzieciom dobrą przyszłość i dobre wykształcenie.  Ale czy wiemy jak sprawić, aby dziecko wyrosło na człowieka mądrego, otwartego na ludzi, potrafiącego poradzić sobie we współczesnym świecie?

Dzieciństwo nie polega na kolekcjonowaniu gadżetów, lecz dobrych chwil z rodziną, dobrych wzorców i wartości. Dziecko bowiem uczy się życia, obserwując swych najbliższych.

Rodzice, którym zależy na dobrym wychowaniu dziecka, wiedzą, że nie da się tego zrobić, nie poświęcając mu osobiście czasu. Dlatego pamiętajmy, im więcej go wygospodarujemy, tym lepiej. Będzie mu łatwiej odnaleźć się w świecie pełnym hałaśliwych atrakcji, fałszywych wartości i prawdziwych zagrożeń.

Można wiele zrobić, codziennie czytając dziecku. Rytuał głośnego czytania może trwać nawet wtedy, gdy dziecko potrafi już czytać samo, a nawet gdy jest już ono w klasie ósmej. Role mogą się odwrócić i dziecko może czytać dorosłym. Nie wstydźmy się tego.  Codzienne czytanie to wspólnie spędzony czas, stałe wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania, a także doskonalenie najważniejszej społecznej kompetencji - sprawnego posługiwania się językiem.

Czytanie jest jak szczepionka. Dzieci, którym czytamy, i które czytają, są mądrzejsze, znacznie bardziej odporne na toksyny współczesnej kultury i lepiej poradzą sobie w życiu.

Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.

O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.

Czytanie między innymi.:

- poprawia pamięć, dostarcza wiedzy i uczy przyswajania nowych wiadomości,

- wzbogaca zasób słownictwa,

- uczy empatii i wyrażania uczuć,

- pomaga zrozumieć rzeczywistość,

- utrwala zasady ortografii,

- rozwija emocjonalnie,

- poprawia koncentrację,

- przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci,

- rozwija umiejętności komunikacyjne,

- zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Wolicy otrzymała w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, dotację na zakup nowości wydawniczych.  (Dziękujemy za wskazówki, które od Państwa wpłynęły do SKRZYNKI KSIĄŻKOWYCH PROPOZYCJI ). Po konsultacjach z czytelnikami, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim,  zakupiono do biblioteki  249 woluminów.

 

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania                        i czytania nowości wydawniczych. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości.

                                                                                                        Nauczyciele- bibliotekarze

*Wykorzystano fragmenty listu  pani Ireny Koźmińskiej Prezesa fundacji ABCXXI”- Cała Polska czyta dzieciom