Cała prawda o dysleksji.

Dzisiejszy temat planowaliśmy już zrealizować od dawna. Przez ostatnie cztery lata przez gabinet terapii, który Ania prowadzi, przewinęło się wiele dzieci, które trafiały tam z opiniami o tej dysfunkcji. Najprościej mówiąc dysleksja, to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

Ale to jedno zdanie nie jest w stanie oddać ogromu pracy jakie w swój rozwój musi włożyć dziecko, u którego zdiagnozowano taką przypadłość. To również ciężka i często łzami okupiona praca rodziców, którzy powinni zupełnie inaczej spojrzeć na wychowanie i wsparcie swojego dziecka. Na pewno niezbędna jest tutaj pomoc specjalisty i ciągłą współpraca z nim. Niestety nie jest to choroba, więc nie da się jej wyleczyć. Nie jest to też przypadłość pojawiająca się w  określonym wieku,  więc z niej nie da się wyrosnąć. Jak więc sobie radzić z dysleksją? Co możemy jako rodzice zrobić aby pomóc dziecku? Jakie objawy mogą świadczyć o tym, że jest to właśnie dysleksja? Kto i jak może nam pomóc, aby ulżyć dziecku w trudnościach z nauką w szkole? Co się dzieje w życiu dorosłym? Czy dysleksja może nas wykluczyć ze społeczeństwa? Czy z dysleksją da się żyć? Czy zabiera nam możliwość osiągania sukcesów w życiu zawodowym, naukowym? To tylko część pytań, na jakie odpowiada nasz dzisiejszy gość, Prof. dr hab Marta Bogdanowicz. Wiedzieliśmy, że z tematem dysleksji możemy tylko zmierzyć się, jeśli udamy się do najwłaściwszej osoby w Polsce i nie tylko, która problem dysleksji zna z wielu stron, spotkała się z tak wieloma i różnorodnymi przypadkami, przeprowadziła badania i zaobserwowała konkretne przypadki na przestrzeni lat. Pozwoliło to wyciągnąć właściwe wnioski i przygotować najlepsze możliwe narzędzia, które pomagają nauczycielom, rodzicom a przede wszystkim dzieciom. Prof Marta Bogdanowicz, to ekspert uznany w Polsce i poza jej granicami.

W 1990 roku założyła Polskie Towarzystwo Dysleksji, była jego wieloletnią prezeską, do dzisiaj działając społecznie w zarządzie. W okresie 30 lat działania tej organizacji, udało się podnieść świadomość społeczną i ustanowić podstawy prawne, umożliwiające uczniom z tymi zaburzeniami, rozwój osobisty i podołanie wymaganiom kolejnych etapów edukacji, aż do pełnej samodzielności. W latach 1990 – 2007 była również viceprezeską European Dyslexia Association. Przy Gdańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego założyła Sekcję Psychologii Klinicznej Dziecka i pod tym szyldem przez wiele lat przekazywała wiedzę zdobywaną na bieżąco, szkoląc pracowników poradni wychowawczo-zawodowych, nauczycieli i psychologów w dziedzinie specyficznych zaburzeń uczenia się (diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej). Warto również podkreślić, że Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dniu 1-go grudnia 2018 roku uhonorowało Profesor Martę Bogdanowicz medalem „Zasłużona dla polskiej psychologii” za jej wieloletnią wybitną działalność naukową i praktyczną.