Wszyscy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wolicy włączyli się w akcję MEN „Szkoła pamięta”. Celem inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia w związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.

W ramach akcji podjęto w szkole szereg działań. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce patriotycznej do Warszawy do Muzeum Powstania Warszawskiego, uporządkowali pomnik upamiętniający Ofiary Niemieckiej Pacyfikacji Wolicy, zapalili znicze przed pomnikiem na placu szkolnym oraz złożyli kwiaty, odwiedzili grób Ofiar Niemieckiej Pacyfikacji Wolicy i groby zmarłych nauczycieli pracujących w naszej szkole,  uporządkowali mogiłę żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

R. Sowińska, L. Pierzak