17 październila 2019 roku nasza szkoła uczciła Dzień Papieski pod pomnikiem Jana Pawła II.

Uczniowie klas V,VI,VII,VIII wraz z nauczycielami zapalili znicz i wysłuchali krótkiego życiorysu papieża , a także Jego przesłania o przyjaźni.Radosne pieśni rozpromieniły twarze uczestników. Apel zakończył się najbardziej ulubionymi dźwiękami papieża a mianowicie pieśnią Barka.