14 października ( poniedziałek) 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolicy nie mają zajęć  lekcyjnych.

W dniu tym będzie funkcjonować  opieka świetlicowa dla chętnych uczniów.