Pod takim oto hasłem uczniowie klasy V SP w Wolicy w dniu  4 października 2019 roku w ramach koła ekologicznego pod kierunkiem p. Lidii Pierzak zorganizowali ekologiczny happening na terenie Wolicy. Uczniowie zostali podzieleni na 5 grup w różnych kolorach odnoszących się do poszczególnych rodzajów odpadów.

 Pierwsza grupa do żółtego worka zbierała folię i elementy metalowe, kolejna do zielonego  worka wrzucała  wszelkiego rodzaju elementy szklane. W niebieskim worku znalazł się papier, w brązowym, porzucone odpady bio, zaś w czarnym pozostałe śmieci. Podczas akcji sprzątania Wolicy, uczniowie zwrócili uwagę na dwa istotne problemy jakimi są zanieczyszczenie środowiska i problem segregacji odpadów. Zaangażowanie uczniów wskazuje na wzrost ich świadomości i odpowiedzialności za swoje otoczenie. Uczniowie dostrzegają zmiany zachodzące w środowisku i podejmują działania na rzecz poprawy jego stanu.  Poprzez organizowanie takich akcji uczniowie wpływają także  na wzrost świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności i zachęcają do podejmowania podobnych działań.

Lidia Pierzak