W dniu 13  września,  klasa I pod opieką pani Beaty Krajewskiej, wzięła udział w akcji pod hasłem:  "Kochane Pierwszaki".
Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjno - informacyjny i dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Beata Krajewska