6 września 2019 r. najstarsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolicy wzięli udział w XIII Tryptyku Żydowskim organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Młodzież poprowadziła warsztaty na temat kultury żydowskiej przygotowane przez naszą polonistkę - p. Beatę Ludwicką-Dulę.

Śpiewała również żydowskie piosenki opracowane przez p. Przemysława Gruszkę. Odwiedziliśmy również miejsca związane z tą kulturą: synagogę i kirkut.

Beata Ludwicka-Dula