1 września 2019 roku obchodziliśmy 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Dla upamiętnienia tego wydarzenia piątego września w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbyła się konferencja „II wojna światowa na terenie gmin Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny”.

Prelegentami byli: mgr Marek Jończyk z Instytutu Pamięci Narodowej oraz prof. zw. dr hab. Adam Massalski. Nasi uczniowie mogli zobaczyć również umundurowanie żołnierzy Wojska Polskiego i Wehrmachtu.

Beata Ludwicka-Dula