10 czerwca w SP w Wolicy odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klasy czwartej przystąpili do części teoretycznej egzaminu składającego się z 25 pytań. Test obejmował wiedzę z zakresu poruszania się pieszych po drodze, znaków drogowych, hierarchię ważności sygnałów drogowych, manewrów wykonywanych na drodze, zasad poruszania się na skrzyżowaniach oraz udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie którzy uzyskali minimum 20 pkt. przystąpili do egzaminu praktycznego na polu manewrowym. Swoje pierwsze prawo jazdy uzyskało 17 osób. Gratuluję. Po egzaminie odbyło się spotkanie z policjantem poświęcone bezpieczeństwu na drodze i w czasie spędzania wolnego czasu na wakacjach.

Krzysztof Taborski

IMG_20190610_095630.jpg IMG_20190610_100156.jpg IMG_20190610_100203.jpg

IMG_20190613_085727.jpg IMG_20190613_085735.jpg IMG_20190613_085739.jpg

IMG_20190613_085751.jpg IMG_20190613_085806.jpg IMG_20190613_085808.jpg

IMG_20190613_085817.jpg IMG_20190613_085836.jpg IMG_20190613_085837.jpg

IMG_20190613_085910.jpg IMG_20190613_085923.jpg IMG_20190613_085931.jpg

IMG_20190613_090048.jpg IMG_20190613_090052.jpg IMG_20190613_092406.jpg

IMG_20190613_093232.jpg IMG_20190613_093305.jpg IMG_20190613_093402.jpg

IMG_20190613_093411.jpg