10 czerwca w SP w Wolicy odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klasy czwartej przystąpili do części teoretycznej egzaminu składającego się z 25 pytań. Test obejmował wiedzę z zakresu poruszania się pieszych po drodze, znaków drogowych, hierarchię ważności sygnałów drogowych, manewrów wykonywanych na drodze, zasad poruszania się na skrzyżowaniach oraz udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie którzy uzyskali minimum 20 pkt. przystąpili do egzaminu praktycznego na polu manewrowym. Swoje pierwsze prawo jazdy uzyskało 17 osób. Gratuluję. Po egzaminie odbyło się spotkanie z policjantem poświęcone bezpieczeństwu na drodze i w czasie spędzania wolnego czasu na wakacjach.

Krzysztof Taborski