Dnia 31 maja, w szkole zorganizowany został Dzień Logicznego Myślenia. Z tej okazji uczniowie z klas IV – VIII oraz gimnazjaliści uczestniczyli w różnego rodzaju turniejach i zabawach związanych z logicznym myśleniem.

Oprócz typowych konkurencji takich jak: szachy, puzzle, sudoku czy tangram uczniowie układali radosne sześciany oraz wykonywali haft matematyczny. Zorganizowany został także coroczny konkurs na Mistrza obliczeń procentowych. Dużą atrakcją dla młodzieży były przygotowane przez nauczycieli chemii i geografii pokoje zagadek, przypominające popularny dziś Ecape Room.

Oprócz konkurencji indywidualnych uczniowie pracowali także zespołowo uczestnicząc w klasowych potyczkach matematycznych, budując wieże z papieru lub rozwiązując łamigłówki z wykorzystaniem zapałek. Celem przedsięwzięcia było pokazanie, że nauka może być zabawą, a zabawa nauką. Dlatego właśnie uczniowie, oprócz nagród rzeczowych, zdobywali oceny z geografii, chemii i matematyki.

W tym dniu nie zabrakło również sportu. Ci, którzy nie uczestniczyli w logicznych turniejach reprezentowali swoją klasę podczas konkurencji sportowych takich jak: skakanie na skakance, bieg z szarfą, skoki sztafetowe, pokonywanie toru sprawnościowego oraz przeciąganie liny.

Każdy uczeń poprzez swoje zaangażowanie przyczyniał się do sukcesu klasy. Uczestnicząc w różnorodnych konkurencjach zwiększał możliwość uzyskania nagrody rzeczowej, oceny z przedmiotu i dodatnich punktów z zachowania. Każdy mniejszy lub większy sukces, a nawet sam udział dziecka w konkurencji przeliczany był na punkty dla jego klasy. Po ostatecznym rozstrzygnięciu wszystkich konkurencji zwycięskie klasy otrzymały od pani dyrektor dofinansowanie do wybranej przez siebie formy integracji klasowej, co w konsekwencji najczęściej oznaczało wspólny wyjazd lub wyjście zespołu z wychowawcą.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, a w szczególności paniom Agnieszce Gajos i Renacie Sowińskiej oraz panom Dariuszowi Gorzelakowi i Mariuszowi Chrabąszczowi za pomoc i zaangażowanie.

 Karolina Kędzior, Izabela Woś, Anna Sikorska