Dnia 3 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wolicy odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy  o Regionie pod hasłem ,,MAŁY MISTRZ WIEDZY O GMINIE I MIEŚCIE CHĘCINY”. Konkurs skierowany był do uczniów trzecich klas edukacji wczesnoszkolnej z terenu gminy Chęciny. Inicjatorkami konkursu były p. Monika Pierzak i p. Alicja Jaszczykiewicz.

Celem konkursu było: przybliżenie dzieciom dziedzictwa kulturowego gminy, rozbudzanie zainteresowań jego historią i tradycją, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz integracja uczestników konkursu.

            Do testu pisemnego składającego się z 23 pytań przystąpiło 12 uczniów ze szkół gminy Chęciny: SP w Bolminie, SP w Chęcinach, Publicznej SP w Siedlcach i SP w Tokarni. Uczniów do konkursu przygotowali ich wychowawcy, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie uczniów.

            Uroczystego otwarcia konkursu dokonała p. Nina Budziosz dyrektor SP w Wolicy. Swoją obecnością zaszczycił nas również Zastępca burmistrz Gminy i Miasta Chęciny p. Mariusz Nowak.

            Po sprawdzeniu prac pisemnych finalistów spośród uczestników konkursu jury wyłoniło zwycięzców, którzy uzyskali  największą liczbę punktów i tym samym zajęli miejsca na podium:

I MIEJSCE – Eliza Kasza, Publiczna SP w Siedlcach

II MIEJSCE – Amelia Nowak, SP Tokarnia

III MIEJSCE – Aleksandr Błagonravov, Publiczna SP w Siedlcach

            Laureaci konkursu i wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów: Zakład Nordkalk w Wolicy, Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, Kompleks Raj, Firmę usługowo – handlową p. Tadeusza Staszewskiego w Wolicy, Zamek Królewski w Chęcinach, Gminę i Miasto Chęciny. Słodki poczęstunek  dla uczestników zasponsorowała Szkoła Podstawowa w Wolicy           

            Organizatorzy konkursu dziękują sponsorom, nauczycielom, rodzicom, uczniom  i dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wolicy za udział i pomoc w zorganizowaniu II Gminnego Konkurs Wiedzy o Regionie pod hasłem ,,MAŁY MISTRZ WIEDZY O GMINIE I MIEŚCIE CHĘCINY”.

Organizatorzy:

Monika Pierzak

Alicja Jaszczykiewicz