12 marca obchodziliśmy Dzień Matematyki.  W tym dniu Zespół Nauczycieli Matematyki Gminy i Miasta Chęciny zorganizował konkurs matematyczny dla uczniów szkól podstawowych. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Pan Robert Jaworski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pani Elżbieta Dudek.

Celem turnieju było doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, formułowania wniosków, współpracy w grupie. W turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie mieli za zadanie ułożenie tangramu oraz rozwiązanie zadań logicznych. Najlepiej poradzili sobie:

I miejsce –SP w Polichnie

II miejsce –SP w Chęcinach

III miejsce –SP w Łukowej.

Gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy sponsorom nagród: Panu burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu, Pani dyrektor ŚCDN Elżbiecie Dudek, Pani dyrektor ZSO w Wolicy Ninie Budziosz oraz Radom Rodziców poszczególnych szkół.

Anna Sikorska

02-DSC_0002.jpg 04-DSC_0004.jpg 06-DSC_0006.jpg

08-DSC_0008.jpg 11-DSC_0011.jpg 14-DSC_0014.jpg

16-DSC_0016.jpg 17-DSC_0017.jpg 20190312_092054.jpg

20190312_092213.jpg 24-DSC_0024.jpg IMG_5042.jpg

IMG_5043.jpg IMG_5044.jpg IMG_5046.jpg

IMG_5048.jpg IMG_5050.jpg IMG_5052.jpg

IMG_5055.jpg IMG_5056.jpg IMG_5060.jpg

IMG_5061.jpg IMG_5064.jpg IMG_5067.jpg

IMG_5069.jpg IMG_5073.jpg IMG_5079.jpg

IMG_5081.jpg IMG_5085.jpg IMG_5086.jpg

IMG_5091.jpg IMG_5092.jpg IMG_5097.jpg