12 marca obchodziliśmy Dzień Matematyki.  W tym dniu Zespół Nauczycieli Matematyki Gminy i Miasta Chęciny zorganizował konkurs matematyczny dla uczniów szkól podstawowych. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Pan Robert Jaworski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pani Elżbieta Dudek.

Celem turnieju było doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, formułowania wniosków, współpracy w grupie. W turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie mieli za zadanie ułożenie tangramu oraz rozwiązanie zadań logicznych. Najlepiej poradzili sobie:

I miejsce –SP w Polichnie

II miejsce –SP w Chęcinach

III miejsce –SP w Łukowej.

Gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy sponsorom nagród: Panu burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu, Pani dyrektor ŚCDN Elżbiecie Dudek, Pani dyrektor ZSO w Wolicy Ninie Budziosz oraz Radom Rodziców poszczególnych szkół.

Anna Sikorska