Pierwszego dnia wiosny gimnazjaliści i ósmoklasiści wzieli udział w Targach Edukacyjnych zorganizowanych w Kielcach. Młodzież miała możliwość zapoznania sie z ofertą edukacyjną szkół branżowych, techników, liceów ogólnokształcących oraz wyższych uczelni z różnych rejonów Polski.

Na Targach prezentowała sie również Izba Rzemieślnicza, która proponowała alternatywną ścieżkę kształcenia, jaką można przejść w celu uzyskania uprawnień do wykonywania określonej grupy zawodów.