Szkolny dzień walki ze smogiem w Szkole Podstawowej w Wolicy pod hasłem Wszyscy wygramy, gdy smog pokonamy 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z  najnowszym  raportem WHO, 36 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej leży w Polsce. Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że rocznie z powodu zatrutego powietrza w naszym kraju  umiera ponad 46 tys. ludzi.

Biorąc pod uwagę jak niezmiernie ważną kwestią jest problem smogu i jego szkodliwości, uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Wolicy pod kierunkiem pani mgr Lidii Pierzak dnia 13 marca 2019 roku po raz kolejny podjęli akcję informacyjno- edukacyjną skierowaną do społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. „Szkolny dzień walki ze smogiem” rozpoczął się od prelekcji pani mgr  Joanny Jędras- pracownika  Regionalnego Oddziału Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Prelekcja dotyczyła sposobów kontroli jakości powietrza w kraju, ilości stacji monitorujących, ich funkcjonowania ze szczególnych uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego.  W dalszej kolejności uczniowie w ramach apelu tematycznego przedstawili czym jest smog, jakie są jego rodzaje i skład chemiczny oraz zwrócili szczególną uwagę na szkodliwy wpływ smogu na nasze zdrowie zarówno w krótko jak i długofalowym okresie.  Po zakończonym apelu zaproszeni goście, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz  przedstawiciele klas podpisali przygotowaną wcześniej  „Deklarację walki ze smogiem”. Następnie uczniowie zgodnie z zasadą „ myśl globalnie, a działaj lokalnie”,  rozpoczęli akcję informacyjno-edukacyjną na terenie miejscowości Wolica. Hasłem przewodnim widniejącym na transparencie było „ Wszyscy wygramy, gdy smog pokonamy”. Uczniowie podczas spotkań z mieszkańcami w sklepach, w ośrodku zdrowia, w aptece, na przystankach i przy poszczególnych posesjach informowali ludzi o szkodliwości smogu i sposobach walki z nim. Mieszkańcy bardzo chętnie składali swe podpisy na „Deklaracji walki ze smogiem” zobowiązując się w ten sposób do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska w naszej „ Małej Ojczyźnie”. Każdy z mieszkańców, który złożył swój podpis został nagrodzony przez uczniów „orderem walki ze smogiem”.

Zaangażowanie i życzliwość społeczności lokalnej dowodzi, iż nasza akcja jest potrzebna i przynosi oczekiwany rezultat- wzrost świadomości w kwestii ochrony środowiska i dobrze rokuje na przyszłość we wspólnych zmaganiach na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.