W ramach XXVII Tygodnia Kultury Języka

zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Bohater mojej ulubionej baśni

Warunki uczestnictwa:

- konkurs ma charakter szkolny i skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów z klas 0-V;

- uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu Konkursu

- każdy uczeń może wykonać maksymalnie jedną pracę;

- prace będą oceniane pod względem pomysłowości oraz estetyki wykonania

w dwóch kategoriach wiekowych : klasy 0-II,  klasy IV-V ;

- każda praca powinna być opatrzona na odwrocie czytelną metryczką zawierającą

imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł baśni, do której nawiązuje ilustracja oraz – w miarę możliwości – jej autora.

Technika wykonania pracy: dowolna

Format: A4

Termin i miejsce składania prac: do 22 marca 2019 roku - biblioteka szkolna.

Prace, które nie będą spełniać powyższych wymogów formalnych,

 nie będą oceniane.

Organizatorzy : Bibliotekarze