W dniu 2  lutego 2019 roku w hali Szkoły Podstawowej w Wolicy odbyły się  Gminne Turnieje Piłki Koszykowej w kategorii  dziewcząt  rocznik 2006  i młodsi oraz 2003-2005. W kategorii 2006 i mł.  do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny reprezentujące szkoły podstawowe w Chęcinach, Radkowicach, Tokarni, Wolicy. Turniej przeprowadzono systemem „każdy z każdym”.   Zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej w Wolicy.

 Na drugim miejscu uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej   w Tokarni, na trzecim SP Chęciny, zaś na  czwartym SP Radkowice.

                Awans do  zawodów sportowych  na  szczeblu powiatowym uzyskała Szkoła Podstawowa w Wolicy.     

Wyniki turnieju dziewcząt szkół podstawowych rocznik 2006 i mł.:

 

Szkoła

 

SP Wolica

 

SP  Chęciny

 

SP Tokarnia 

 

SP Radkowice

Punkty

kosze

 

Miejsce

 

SP Wolica

 

x

 

10:8

 

10:2

 

12:0

6

32:10

 

I

 

SP Chęciny

 

8:10

 

x

 

5:6

 

10:4

4

23:20

 

III

 

SP Tokarnia

 

2:10

 

6:5

 

x

 

8:1

5

16:16

 

II

 

SP Radkowice

 

0:12

 

4:10

 

1:8

 

x

3

5:30

 

IV


Kolejność  końcowa turnieju dziewcząt rocznik 2006 i mł.:

 

I miejsce – Szkoła Podstawowa w   Wolicy

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tokarni

III miejsce –Szkoła Podstawowa w Chęcinach

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Radkowicach 

Do rywalizacji w kategorii szkół podstawowych  rocznik 2003-2005 / oddziały gimnazjalne/  przystąpiło pięć zespołów: SP Chęciny I,II, SP Starochęciny, SP Tokarnia , SP Wolica .  Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”.  Po rozegraniu dziesięciu emocjonujących spotkań zwyciężyła drużyna dziewcząt  ze szkoły podstawowej w Wolicy, drugie miejsce zajęła I drużyna ze szkoły Podstawowej                        w Chęcinach,  trzecie SP Chęciny II, czwarte SP Tokarnia, piąte SP Starochęciny.

Wyniki turnieju dziewcząt rocznik 2003-2005:

 

Szkoła

SP

Tokarnia

SP

Chęciny II

SP

Chęciny I

SP

Wolica

SP

Starochęciny

Punkty

kosze

Miejsce

SP

Tokarnia

 

x

 

2:3

 

8:18

 

5:8

 

24:2

5

39:31

 

IV

SP

Chęciny II

 

3:2

 

x

 

3:12

 

4:6

 

12:2

6

22:22

 

III

SP

Chęciny I

 

18:8

 

12:3

 

x

 

6:8

 

22:0

7

58:19

 

II

SP

Wolica

 

8:5

 

6:4

 

8:6

 

x

 

26:0

8

48:15

 

I

SP

Starochęciny

 

2:24

 

2:12

 

0:22

 

0:26

 

x

4

4:84

 

V


Kolejność końcowa turnieju dziewcząt rocznik 2003-2005:

1.SP Wolica      

2.SP Chęciny I                          

3.SP Chęciny II

4.SP Tokarnia

5.SP Starochęciny            

   Do zawodów  powiatowych  awansowała drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej w Wolicy. Na zakończenie turnieju najlepszym drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy i puchary ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach.  

 Sekretarz SZS w Chęcinach

    Dariusz Gorzelak