Dnia 6 czerwca uczniowie z klas IV-VII uczestniczyli w bardzo ciekawej lekcji on-line: Pasjonująca fizyka - eksperymenty popularnonaukowe.

Doświadczenia przygotowali naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa. Podczas relacji na żywo, uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie właściwości mają ciecze nienewtonowskie. Były również doświadczenia z zakresu ciśnienia, ruchu drgającego (wahadło matematyczne), prawa zachowania energii i pędu oraz elektrostatyki.

Z tej niezwykle ciekawej lekcji wypływa bardzo ważny wniosek: FIZYKA jest kluczem do zrozumienia praw przyrody i otaczającego nas świata. Mam nadzieję, że nasi uczniowie zainteresują się tą niezwykle ciekawą dziedziną nauki.

Izabela Woś