W dniu 5 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 32 w  Kielcach odbył się wspólny trening integracyjny , w którym uczestniczyli szczypiorniści Klubów Sportowych PGE VIVE Kielce oraz WLKS „ Świt” Wolica. W sumie w zajęciach wzięło udział ponad  50 zawodników.

Trening podzielono na dwie części. Pierwsza  miała charakter ogólnorozwojowy, druga  to rywalizacja drużyn w kategoriach klas piątych , czwartych oraz trzecich.  Trening były znakomitą formą sprawdzenia poziomu umiejętności technicznych i taktycznych, doskonaleniem opanowanych już umiejętności w grze właściwej. Z pewnością wymiana doświadczeń wniesie wiele korzyści w dalszy rozwój młodych zawodników, podniesie poziom wyszkolenia oraz zmotywuje chłopców do dalszej pracy.

Na zakończenie  szkoleniowcy zadeklarowali cykliczne spotkania  pomiędzy  klubami. Kolejny trening odbędzie się w Wolicy. 

Dariusz Gorzelak