W dniu 13 grudnia  2017 roku uczniowie klas IV-VII  Szkoły Podstawowej w Wolicy wzięli udział w żywej lekcji  historii  podczas  wycieczki  do OMPiO w Kielcach. Na dziedzińcu zostali przywitani przez oddziały Milicji Obywatelskiej. Grupa Rekonstrukcji  Historycznych  OSA 81  pod kierunkiem p . Zbigniewa Kowalskiego pokazała w bardzo obrazowy sposób jak przebiegała pacyfikacja demonstracji opozycji podczas stanu wojennego.  Każda z klas zatrzymywana była przez patrol MO i otrzymywała przepustkę, która stanowiła warunek udziału w warsztatach w OMPiO. Warsztaty poświęcone były realiom stanu wojennego w Polsce. Uczniowie otrzymali materiały źródłowe na podstawie  których przygotowali plakaty o stanie wojennym, Solidarnosci, osobach represjonowanych np. o ks. Jerzym Popiełuszce oraz wypełniali karty pracy o w/w tematyce. Nasi wychowankowie nie tylko doskonale poradzili sobie z zadaniami ale wykazali wzorową postawę patriotyczną i duże zainteresowanie tematyką. Na pamiątkę tamtych wydarzeń uczniowie otrzymali symbol oporu ,, oporniki”.

Organizator : Lidia Pierzak

Fot. Jolanta Mazur