W dniu 5 grudnia czworo uczniów z naszej szkoły wzięło udział w debacie na temat przemocy w rodzinie i wobec kobiet zorganizowanej w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Chęcinach w ramach kampanii społecznej „Biała Wstążka” .

W debacie uczestniczyła młodzież z powiatowych szkół z Chęcin, Chmielnika, Łopuszna, podopieczni Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu oraz gimnazjaliści z terenu gminy Chęciny. Jako eksperci wystąpili: starosta Michał Godowski,  zastępca komendanta Miejskiej Policji w Kielcach Marcin Chatys, ks. kanonik Jan Kukowski, ojciec Paweł Chmura dyrektor Ośrodka Leczenia Uzależnień ”San Damiano” w Chęcinach, burmistrz Chęcin Robert Jaworski, Aneta Litwin naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Anna Bielna dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Aneta Ciosek przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Chęcinach oraz Anna Banasik psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie.

Przed rozpoczęciem debaty reprezentanci poszczególnych szkół losowali tezę na temat przemocy, którą drużyna musiała potwierdzić lub zanegować używając stosownych argumentów. Odpowiedzi uczniów były punktowane przez ekspertów. W swych wypowiedziach młodzi ludzie mówili o rodzajach i formach przemocy. Rozważali, czy przemoc psychiczna jest bardziej dotkliwa niż fizyczna i jaki wpływ na życie dziecka ma przemoc domowa. W trakcie debaty pojawiło się wiele mądrych, przemyślanych wypowiedzi młodych ludzi, którzy mówiąc o konsekwencjach przemocy odnosili się do różnych sfer życia.

Najwięcej punktów otrzymała drużyna reprezentująca Szkołę Podstawowa w Wolicy w składzie: Patrycja Jamróz, Kacper Kaczmarczyk, Aleksandra Galanek i Jakub Więckowski. Szkoła, która zwyciężyła poprowadzi kolejna debatę w ramach kampanii „Biała wstążka” w roku szkolnym 2018/2019

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Kampanię „Białej Wstążki” zorganizowała w Kanadzie grupa mężczyzn, w drugą rocznicę „masakry w Montrealu”. 6 grudnia 1989 roku w budynku tamtejszej politechniki mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ – jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. Dwa lata po tych wydarzeniach, przypięta na piersi biała wstążka, stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy w stosunku do kobiet.

Karolina Kędzior

Debata---Kacper-2.jpg Debata---Kacper.jpg