W dniu 30 listopada uczniowie z klas IV – VII obejrzeli spektakl profilaktyczny pod tytułem „Wyjść poza schemat”. Program podejmował problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej.

Celem spektaklu było uświadomienie destrukcyjnego wpływu podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka. Artyści starali się pokazać uczniom, jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków.

Karolina Kędzior

fot. Ewa Fryt