,,Buduj z nami”- tak brzmiał tytuł Wielkiego Dyktanda Technicznego, które odbyło się 29 listopada w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach pod patronatem Wydziału Humanistycznego UJK i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Uczestniczyło w nim ponad 60 gimnazjalistów z województwa świętokrzyskiego. Wszyscy  musieli zmierzyć się ze słownictwem związanym z branżą budowlaną i specjalistycznymi wyrażeniami technicznymi np. hydratyzowane wapno, „szlichta z anhydrytowej wylewki samopoziomującej", pospółka, tachimetr, hebel czy inżektor.

Szkołę w Wolicy reprezentowały trzy gimnazjalistki. Dwie znalazły się na podium. II miejsce zajęła Katarzyna Kwiecień z klasy IIa, IV miejsce -Aleksandra Mazur z klasy IIIa. Gratulujemy koleżankom i nauczycielowi języka polskiego pani Renacie Sowińskiej.Życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości w krzewieniu poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Czytaj więcej: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/gimnazjalisci-pisali-dyktando-techniczne-w-zespole-szkol-zawodowych-numer-1-w-kielcach,12721184/

Szkolne Koło Dziennikarskie: A. Suchara, F. Graje