Światowa Organizacja Zdrowia uznała Polskę za jeden z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej. W rankingu 50 najintensywniej zanieczyszczonych miast UE, aż 33 to polskie miasta. Zdaniem specjalistów z powodu smogu w naszym kraju umiera około 48 tys. osób. Biorąc pod uwagę jak niezmiernie ważną kwestią jest nasilający się problem smogu i jego szkodliwości, uczniowie klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej w Wolicy w dniu 24 listopada 2017 roku, podjęli akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

„Pierwszy szkolny dzień walki ze smogiem” rozpoczął się od apelu tematycznego, w którym uczniowie przedstawili czym, jest smog, jakie są jego rodzaje i skład chemiczny. Szczególną uwagę uczniowie zwrócili na szkodliwy wpływ smogu na nasze zdrowie zarówno w krótko jak i długofalowym okresie.   W tym kontekście podkreślono, jak bardzo smog przyczynia się do powstawania chorób układu oddechowego ( tj. zapalenie płuc, czy astma oskrzelowa), układu krążenia( powoduje zawały, zatory, stany nagłego zatrzymania krążenia), układu nerwowego, a nawet chorób nowotworowych. Uczniowie w obrazowy sposób poprzez maski, parasole ochronne, czarne stroje, transparenty oraz plakaty ukazali iż „ świat zadymiony ma same złe strony” i tym samym podjęli akcję mającą na celu uwrażliwienie koleżanek i kolegów w tej tematyce.

             W dalszej kolejności zgodnie z powiedzeniem „myśl globalnie a działaj lokalnie”, uczniowie rozpoczęli działania informacyjno-eukacyjne na terenie Wolicy. Hasłem przewodnim widniejącym na transparencie było: „ Nie wypalaj śmieci, bo trujesz dzieci”. Uczniowie podczas spotkań z mieszkańcami w sklepach, w ośrodku zdrowia, w aptece oraz przy poszczególnych posesjach, informowali ludzi o szkodliwości smogu i sposobach walki z nim rozdając biuletyny informacyjne. Społeczność odniosła się do tej akcji z dużym zainteresowaniem i uwagą, co dobrze rokuje na przyszłość, jeśli chodzi o wzrost świadomości w kwestii ochrony środowiska i działań, jakie w tej materii zostaną podjęte.

Organizatorzy akcji: mgr Lidia Pierzak

                          mgr Anna Sikorska

                          Ewa Fryt