W związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień oraz Międzynarodowego Dnia Tolerancji na terenie szkoły zorganizowany został Tydzień Życzliwości i Tolerancji, przypadający na okres od 13 do 17 listopada. Podczas Tygodnia Życzliwości wszyscy uczniowie dbali o przyjemną i życzliwą atmosferę. Już w poniedziałek klasy przedstawiły listę swoich kandydatów startujących w Plebiscycie na Najbardziej Życzliwego i Uśmiechniętego Ucznia w szkole.

Uczniowie zadbali o wystrój swoich sal lekcyjnych, przygotowując wspaniałe dekoracje, gazetki na temat tolerancji, kodeksy życzliwości i tolerancji oraz recepty na życzliwość. Podczas przerw dzieci z młodszych klas obdarowywały się wzajemnie przygotowanymi własnoręcznie serduszkami i buźkami. Każda klasa pod opieką wychowawcy przygotowała i przeprowadziła atrakcyjną przerwę międzylekcyjną. Odbyły się wspaniałe roztańczone, rozśpiewane przerwy. Były również słodkie i owocowe poczęstunki oraz gry i zabawy podwórkowe.

W dniu 20 listopada odbył się apel poświęcony tolerancji, podczas którego podsumowany został Tydzień Tolerancji i Życzliwości. Uczniowie każdej klasy przedstawiali ciekawe informacje na temat wybranych kontynentów, państw Europy oraz Polski. Na zakończenie ogłoszono wyniki przeprowadzonych wcześniej plebiscytów. Statuetkę oraz tytuł Najbardziej Życzliwego Ucznia w Szkole zdobyła Zuzanna Zapała z klasy V w grupie uczniów z klas I – VI oraz Filip Grajek z klasy IIIa w grupie uczniów z klasy VII i klas gimnazjalnych. Tytuł Najbardziej Życzliwej i Tolerancyjnej Klasy otrzymały klasa IV w grupie młodszej oraz klasa IIIa w grupie starszej. Nagrodą dla zwycięskich klas był karnet na ściankę wspinaczkową.

Szkolny Tydzień Tolerancji i Życzliwości uświadomił uczniom ważne wartości w życiu człowieka, przybliżył znaczenie tolerancji, przyjaźni, koleżeństwa i pomocy drugiemu człowiekowi.

Organizatorzy:

Ewa Fryt i Karolina Kędzior

Renata Sowińska i Beata Ludwicka – Dula