Dnia 8 listopada 2017 roku klasy IV-VII rozpoczęły świętowanie 99 rocznicy odzyskania niepodległości poprzez wyjazd do miasta Legionów –Kielc. W pierwszej kolejności uczniowie odwiedzili „Przystanek Historia” delegatury IPN przy ul. Warszawskiej.

            Pracownik Instytutu, człowiek związany z historią naszego miasta p. Marek Jończyk opowiedział o dążeniach naszego narodu do odzyskania niepodległości. W czasie prelekcji „ Od niepodległości do niepodległości” ukazał tło historyczne, ważne postaci oraz miejsca pamięci na przestrzeni dziejów od powstania Legionów Polskich pod wodzą Józefa Piłsudskiego poprzez wojnę obronną z lat 1939-1945 i powstanie Solidarności, aż do przemian w 1989 roku.  W prelekcji p. Jończyk ukazał całą galerię wybitnych Polaków, którzy wnieśli znaczący wkład w odzyskanie suwerenności i wolności oraz miejsca pamięci narodowej z lat 1918 do czasów obecnych. W tym kontekście szczególna uwaga została zwrócona na Cmentarz Orląt Lwowskich, Pomnik Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz pomniki z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności oraz Pomnik Czynu Legionowego. Następnie wychowankowie obejrzeli wystawę związaną z niepodległością Polski. Podsumowaniem naszego pobytu w IPN był film „ Niepodległość” który w prosty i czytelny sposób ukazał drogę Polski do odzyskania niepodległości.

            Kolejnym punktem uczczenia Święta Niepodległości było złożenie wiązanki i zapalenie zniczy pod Pomnikiem tzw. „Czwórki Legionowej” na placu Józefa Piłsudskiego. Wiązankę pod pomnik wykonał uczeń klasy IV – Bartłomiej Bawoł.

            Wycieczka ta była niezapomnianą lekcją historii kształtującą postawy patriotyczne oraz przybliżającą treści historyczne związane z odzyskaniem niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej.

Opieką nad uczniami sprawowali : Beata Ludwicka-Dula, Anna Sikorska, Izabela Woś.

Organizator –Lidia Pierzak