Dnia 10 listopada uczniowie klasy IV i V zorganizowali uroczystą akademię z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości. W podniosły i radosny nastrój wprowadziła nas dekoracja, która składała się z plakatów autorstwa uczniów klas IV-VI o tematyce „ Józef Piłsudski wodzem ku Niepodległej”.

Akademia składała się z dwóch część. Pierwsza z nich to montaż słowno-muzyczny ukazujący tragiczne losy naszej ojczyzny począwszy od I rozbioru w 1772 roku poprzez okres walk powstańczych, aż po czasy I wojny światowej w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Druga część akademii to koncert w wykonaniu klas O-VII, który był swoistą lekcją historii ukazującą w/w czasy poprzez hymny, pieśni i piosenki. Uczniowie złożyli w ten sposób hołd wszystkim, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Kolejnym punktem akademii było złożenie wiązanki pod pomnikiem na placu szkolnym, którą wykonała uczennica klasy IV Klaudia Knap. Zaangażowanie uczniów było wyrazem patriotyzmu, miłości do ojczyzny.

 

Lidia Pierzak

Fot. Krzysztof Taborski