Dnia 08 listopada 2017r. młodzież klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Wolicy uczestniczyła w wycieczce: Śladami Pamięci Narodowej w Kielcach  zorganizowanej w ramach działającego od tego roku w Szkole Podstawowej w Wolicy Koła historyczno- turystycznego.

Młodzież pod opieką nauczycieli wzięła udział w wędrówce śladami ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego Kielce zwane są miastem Legionów. Wycieczkę rozpoczęli od wizyty pod Pomnikiem  Straceń na kieleckim „Stadionie” u stóp góry Pierścienicy, gdzie zapalili znicz i oddali hołd ofiarom terroru niemieckiego z lat okupacji.  Młodzież zobaczyła też symboliczny nagrobek Wojtka Szczepaniaka i poznała historię tego chłopca. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta na Kadzielni, gdzie przewodnik opowiedział o ciekawostkach geologicznych tego miejsca oraz  zapoznał zebranych z historią powstania Pomnika bojowników o wyzwolenie narodowe i społeczne, poświęconego pamięci mieszkańców Kielecczyzny walczących w okresie zaborów i II Wojny Światowej.

Następnie wszyscy przeszli do ulicy Krakowskiej pod figurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, gdzie znajduje się tablica wmurowana z okazji 90-tej rocznicy wkroczenia Strzelców pod dowództwem Józefa Piłsudskiego do Kielc. Na Skwerze Harcerskim im. Szarych Szeregów uczniowie zobaczyli pomnik poświęcony harcerzom poległym za ojczyznę a następnie przeszli na ulicę Zamkową, gdzie znajduje się byłe więzienie kieleckie.

W Muzeum Narodowym młodzież zwiedziła Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego a następnie odwiedziła grób Wojciecha Bartosa Głowackiego znajdującego się obok Katedry kieleckiej. Na Placu Panny Marii przeszli pod pomnik księdza Jerzego Popiełuszki i tablicę poświęconą księdzu Piotrowi Ściegiennemu.

Następnym etapem było przejście pod pomnik upamiętniający wydarzenie z 15.06.1944 roku, jakim było wykonanie pod budynkiem Gestapo wyroku śmierci na Franzu Witku – szefie tutejszych konfidentów przez żołnierzy Armii Krajowej dowodzonych przez podporucznika Kazimierza Smolaka. Uczniowie przeszli także ulicą Sienkiewicza do Placu Wolności , gdzie obejrzeli pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uczniowie dotarli też pod Wojewódzki Dom Kultury i Pomnik Czynu Legionowego tzw. Czwórki Legionowej i zapoznali się z historią obu obiektów. Ostatnim punktem programu było zapalenie znicza na Cmentarzu Partyzanckim.

W trakcie wycieczki młodzież miała za zadanie uzupełniać karty pracy, w których znajdowały się pytania dotyczące zwiedzanych obiektów oraz pytania z języka angielskiego z tematyki turystycznej.

Mimo chłodnej, listopadowej pogody uczniowie dzielnie wędrowali i z należytą powagą słuchali słów przewodnika Grzegorza Niedbały.

Opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele: Magdaleny Nowak, Rafał Gajos, Krzysztof Taborski i Antonina Gorzelak.

Koło historyczno-turystyczne działające w Szkole Podstawowej w Wolicy ma na celu działalność na polu krajoznawczym, turystycznym, ochrony przyrody oraz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Ponadto ważne dla opiekujących się młodzieżą w Kole Krajoznawczym jest uzupełnianie wiadomości o terenie państwa, jego przyrodzie i ludności, zwłaszcza okolic Chęcin- oraz zaszczepienie miłości do piękna otaczającej przyrody. Element patriotyczny realizowany będzie poprzez budzenie w młodzieży podziwu dla bohaterów narodowych, wielkich Polaków z przeszłości i czasów obecnych. Opiekunami Koła są nauczyciele: Magdalena Nowak, Rafał Gajos, Agnieszka Gajos i Lidia Pierzak.

Magdalena Nowak

 

wycieczka01.jpg wycieczka02.jpg wycieczka03.jpg

wycieczka04.jpg wycieczka05.jpg wycieczka06.jpg

wycieczka07.jpg wycieczka08.jpg wycieczka09.jpg

wycieczka10.jpg wycieczka11.jpg wycieczka12.jpg

wycieczka13.jpg wycieczka14.jpg wycieczka15.jpg

wycieczka16.jpg wycieczka17.jpg wycieczka18.jpg

wycieczka19.jpg wycieczka20.jpg wycieczka21.jpg

wycieczka22.jpg wycieczka23.jpg wycieczka24.jpg

wycieczka25.jpg wycieczka26.jpg wycieczka27.jpg

wycieczka28.jpg wycieczka29.jpg wycieczka30.jpg

wycieczka31.jpg wycieczka32.jpg wycieczka33.jpg

wycieczka34.jpg