Dnia 08 listopada 2017r. młodzież klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Wolicy uczestniczyła w wycieczce: Śladami Pamięci Narodowej w Kielcach  zorganizowanej w ramach działającego od tego roku w Szkole Podstawowej w Wolicy Koła historyczno- turystycznego.

Młodzież pod opieką nauczycieli wzięła udział w wędrówce śladami ważnych wydarzeń historycznych. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego Kielce zwane są miastem Legionów. Wycieczkę rozpoczęli od wizyty pod Pomnikiem  Straceń na kieleckim „Stadionie” u stóp góry Pierścienicy, gdzie zapalili znicz i oddali hołd ofiarom terroru niemieckiego z lat okupacji.  Młodzież zobaczyła też symboliczny nagrobek Wojtka Szczepaniaka i poznała historię tego chłopca. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta na Kadzielni, gdzie przewodnik opowiedział o ciekawostkach geologicznych tego miejsca oraz  zapoznał zebranych z historią powstania Pomnika bojowników o wyzwolenie narodowe i społeczne, poświęconego pamięci mieszkańców Kielecczyzny walczących w okresie zaborów i II Wojny Światowej.

Następnie wszyscy przeszli do ulicy Krakowskiej pod figurę Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, gdzie znajduje się tablica wmurowana z okazji 90-tej rocznicy wkroczenia Strzelców pod dowództwem Józefa Piłsudskiego do Kielc. Na Skwerze Harcerskim im. Szarych Szeregów uczniowie zobaczyli pomnik poświęcony harcerzom poległym za ojczyznę a następnie przeszli na ulicę Zamkową, gdzie znajduje się byłe więzienie kieleckie.

W Muzeum Narodowym młodzież zwiedziła Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego a następnie odwiedziła grób Wojciecha Bartosa Głowackiego znajdującego się obok Katedry kieleckiej. Na Placu Panny Marii przeszli pod pomnik księdza Jerzego Popiełuszki i tablicę poświęconą księdzu Piotrowi Ściegiennemu.

Następnym etapem było przejście pod pomnik upamiętniający wydarzenie z 15.06.1944 roku, jakim było wykonanie pod budynkiem Gestapo wyroku śmierci na Franzu Witku – szefie tutejszych konfidentów przez żołnierzy Armii Krajowej dowodzonych przez podporucznika Kazimierza Smolaka. Uczniowie przeszli także ulicą Sienkiewicza do Placu Wolności , gdzie obejrzeli pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uczniowie dotarli też pod Wojewódzki Dom Kultury i Pomnik Czynu Legionowego tzw. Czwórki Legionowej i zapoznali się z historią obu obiektów. Ostatnim punktem programu było zapalenie znicza na Cmentarzu Partyzanckim.

W trakcie wycieczki młodzież miała za zadanie uzupełniać karty pracy, w których znajdowały się pytania dotyczące zwiedzanych obiektów oraz pytania z języka angielskiego z tematyki turystycznej.

Mimo chłodnej, listopadowej pogody uczniowie dzielnie wędrowali i z należytą powagą słuchali słów przewodnika Grzegorza Niedbały.

Opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele: Magdaleny Nowak, Rafał Gajos, Krzysztof Taborski i Antonina Gorzelak.

Koło historyczno-turystyczne działające w Szkole Podstawowej w Wolicy ma na celu działalność na polu krajoznawczym, turystycznym, ochrony przyrody oraz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Ponadto ważne dla opiekujących się młodzieżą w Kole Krajoznawczym jest uzupełnianie wiadomości o terenie państwa, jego przyrodzie i ludności, zwłaszcza okolic Chęcin- oraz zaszczepienie miłości do piękna otaczającej przyrody. Element patriotyczny realizowany będzie poprzez budzenie w młodzieży podziwu dla bohaterów narodowych, wielkich Polaków z przeszłości i czasów obecnych. Opiekunami Koła są nauczyciele: Magdalena Nowak, Rafał Gajos, Agnieszka Gajos i Lidia Pierzak.

Magdalena Nowak