19 października 2017 roku wybraliśmy się na spektakl profilaktyczny do CKiS w Chęcinach. Warsztaty miały za zadanie pokazać nam, jak narkotyki i inne używki wpływają na zachowanie człowieka. Swoimi doświadczeniami podzielili się dwaj panowie z artystycznego programu profilaktyki uzależnień „Antymina” w przedstawieniu pt. „Nie daj się wysterować na minę”. Jeden z panów jest raperem, zaprezentował nam kilka swoich utworów, których treści były pouczające, dawały do myślenia.

Opowiedział swoją przeszłość oraz to, jak obecnie wygląda jego życie. Bardzo uważnie i z zaciekawieniem słuchaliśmy także jego kolegi, który również przedstawił nam historię swojego życia i mówił  jak jemu modlitwa pomogła wyjść z nałogu.

Przedstawiony nam program wyróżnił się na tle innych prelekcji, których mieliśmy okazję wielokrotnie wysłuchać. Przesłanie wynikające z opowieści o przeszłość byłych więźniów i narkomanów trafiła do wszystkich i okazała się niezwykle pouczającą lekcją, z której my- uczniowie jesteśmy bardzo zadowoleni.

Aleksandra Mazur

Aleksandra Suchara

fot.Krzysztof Taborski