04 września 2020 roku o 9.45 uczniowie klasy IV i  VI pod opieką wychowawców wyruszyli na wycieczkę edukacyjną. Wyjście miało na celu  kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej oraz szacunku dla Ojczyzny i Polaków, którzy tworzyli historię kraju, kształtowanie odpowiednich form zachowania.

Po przybyciu w miejsce docelowe opiekunowie przybliżyli zebranym historię II wojny światowej oraz pacyfikacji wsi Wolica.

Następnie uczniowie zapalili  znicze przed pomnikiem na cmentarzu - symbolem pamięci pomordowanych mieszkańców Wolicy w okresie II wojny światowej i oddali hołd Ofiarom tamtych czasów.

Przed drogą powrotną atrakcją był relaks na łonie przyrody i sprawdzanie, kto więcej szczegółów  zapamiętał z wykładu.

Mamy nadzieję, że zdobyta podczas wyjścia wiedza pozwoli naszym uczniom na efektywniejszą pracę na lekcjach historii i języka polskiego, przygotuje ich do świadomego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu naszego kraju.

R. Sowińska, I. Woś