W dniu 19 września 2017 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wolicy udali się  na wycieczkę  do  pobliskiego lasu po którym oprowadzał nas leśniczy Nadleśnictwa Podzamcze –pan Andrzej Kot.  Na miejscu odbyliśmy długi spacer przez las, przy pięknej słonecznej pogodzie. Uczniowie obserwowali przyrodę i zachodzące wczesną jesienią zmiany w środowisku leśnym.

W trakcie „żywej lekcji przyrody” uczniowie poznali warstwową budowę lasu, rozpoznawali niektóre gatunki  drzew, krzewów, roślin, podziwiali  piękno i bogactwo środowiska leśnego.   Dzięki panu leśniczemu  uczniowie dowiedzieli  się dużo ciekawostek o życiu roślin i zwierząt jak również zapoznali się z zasadami zachowania w lesie. Zdobyli też wiedzę na temat poszczególnych gatunków grzybów oraz  dokarmiania  zwierząt leśnych w okresie zimowym. Nasi wychowankowie nabyli umiejętności opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt oraz zwrócili uwagę na zagrożenia   płynące  z negatywnych działań człowieka wobec środowiska naturalnego. Pełni wiedzy o lesie i niezapomnianych wrażeń wrócili  do szkoły. Była to dla naszych uczniów  żywa lekcja przyrody w relaksującym otoczeniu, która pozwoliła na  bezpośredni kontakt z naturą.

                                                                                                            Lidia Pierzak