6 października 2017 roku już po raz kolejny Szkołę Podstawową w Wolicy odwiedzili zaprzyjaźnieni podopieczni z Ośrodka– Rehabilitacyjno - Opiekuńczo – Wychowawczego z Kielc. Tym razem wyszliśmy poza mury naszej Szkoły i udaliśmy się do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu.

Tam, po wspólnym zapoznaniu, podzieliliśmy się na 4 grupy. Każda z grup nie tylko wyróżniała się kolorem chust, ale także dostała opiekuna z naszego grona pedagogicznego. I tak nad grupą I czuwała p. Agnieszka Gajos, nad II p. Karolina Kędzior, nad III p. Renata Sowińska, IV przewodziła p. Magdalena Nowak. Zadaniem wszystkich grup było znalezienie ukrytego na terenie Centrum Nauki skarbu. Uczestnicy wyposażeni w przygotowane przez uczniów mapy przemieszczali się po alejkach, ścieżkach i budynkach, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. A nie było to łatwe. W wyznaczonych miejscach poszukiwacze skarbów musieli wykonać przygotowane wcześniej zadania. Na tych, którym udało się dotrzeć do celu czekała słodka niespodzianka – kuferek wypełniony słodyczami.  Po plenerowych zmaganiach uczestnicy przenieśli się do budynku Centrum Nauki gdzie połączyli zabawę z nauką i obejrzeli wystawę poświęconą temu, jak zbudowane jest, i jak funkcjonuje  ciało człowieka. Wspólne zajęcia pozwoliły na bliższe zapoznanie się naszych uczniów z podopiecznymi ośrodka. Na koniec tego spotkania każdy gość z OREW-u otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek ufundowany przez Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach.

9 października w murach naszej szkoły odbył się apel w czasie którego podsumowaliśmy spotkanie i obejrzeliśmy relację fotograficzną z piątkowego wydarzenia. Uczniom i opiekunom z naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie spotkania został wręczony słodki prezent przywieziony przez wychowawców i podopiecznych z OREW-u.

Organizatorzy dziękują dyrekcji SP w Wolicy p. Ninie Budziosz i p. Barbarze Czupryńskiej oraz p. Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu i p. Michałowi Piastowi dyrektorowi RCNT w Podzamczu za pomoc w przygotowaniu wizyty.

 

Patrycja Jaszczykiewicz

Natalia Nowak

p. Tomasz Żelichowski

wolontariat01.jpg wolontariat02.jpg wolontariat03.jpg

wolontariat04.jpg wolontariat05.jpg wolontariat06.jpg

wolontariat07.jpg wolontariat08.jpg wolontariat09.jpg

wolontariat10.jpg wolontariat11.jpg wolontariat12.jpg

wolontariat13.jpg wolontariat14.jpg wolontariat15.jpg

wolontariat16.jpg wolontariat17.jpg wolontariat18.jpg

wolontariat19.jpg wolontariat20.jpg wolontariat21.jpg

wolontariat22.jpg wolontariat23.jpg wolontariat24.jpg

wolontariat25.jpg wolontariat26.jpg wolontariat27.jpg

wolontariat28.jpg wolontariat29.jpg wolontariat30.jpg

wolontariat31.jpg wolontariat32.jpg