W dniu 9 października 2017 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów w Szkole Podstawowej w Wolicy przeprowadzony został próbny alarm ewakuacyjny połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników obsługi z budynku szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 5  dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. W tym roku czas ewakuacji w obu budynkach trwał poniżej 2 minut.

Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.   Próbne alarmy ewakuacyjne to bardzo ważna kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w niebezpiecznych sytuacjach.

 Koordynator Zespołu ds. bezpieczeństwa

 mgr Dariusz Gorzelak

20171009_090147-1024x768.jpg 20171009_090150-1024x768.jpg 20171009_090207-1024x768.jpg

20171009_090211-1024x768.jpg 20171009_090307-1024x768.jpg 20171009_090319-1024x768.jpg

20171009_090323-1024x768.jpg 20171009_090426-1024x768.jpg 20171009_090430-1024x768.jpg

20171009_093320-1024x768.jpg 20171009_093343-1024x768.jpg 20171009_093624-1024x768.jpg

20171009_093626-1024x768.jpg 20171009_093635-1024x768.jpg 20171009_093640-1024x768.jpg

20171009_093648-1024x768.jpg 20171009_093655-1024x768.jpg