Odpowiedzialność karna nieletnich – spotkanie z policjantem

7 stycznia gimnazjaliści oraz uczniowie klasy VIII wzięli udział w spotkaniu z policjantami z Wydziału do spraw Przestępczości Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Podczas pogadanki połączonej z prezentacją przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz filmu edukacyjno - profilaktycznego młodzież dowiedziała się, jakie konsekwencje prawne mogą ich dotyczyć. Policjanci szczegółowo omówili przejawy demoralizacji i pojęcie czynu karalnego. Uczniowie zostali poinformowani również o środkach zapobiegawczych i zwalczania demoralizacji, jakie może zastosować sąd oraz skutkach popełnienia przez nieletniego czynu karalnego.

Pedagog szkolny

Karolina Kędzior