12 grudnia 2018 roku uczniowie z klasy V i VI uczestniczyli w zajęcia profilaktycznych prowadzonych przez ojca Pawła Chmurę z Ośrodka San Damiano. Celem zajęć było przeciwdziałanie uzależnieniom. W czasie 3 godzinnych warsztatów omawiano  sprawy wartości, komunikacji, wzajemnych relacji, rozwiązywania konfliktów i asertywności.

W czasie zajęć młodzież mogła usłyszeć świadectwo Damiana - pacjenta Ośrodka Leczenia Uzależnień w Chęcinach, który mówił o swoich stratach i konsekwencjach wejścia w uzależnienie od narkotyków i alkoholu. Młodzież była bardzo poruszono tym świadectwem, na podstawie, którego omówiono także emocjonalność człowieka i konstruktywne sposoby radzenia sobie z nimi.

Karolina Kędzior