W związku ze Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień, który przypada na dzień 21 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Szkolny Tydzień Życzliwości. Podsumowaniem działań był PLEPISCYT NA NAJBARDZIEJ ŻYCZLIWEGO I KULTURALNEGO UCZNIA oraz NAJBARDZIEJ ŻYCZLIWĄ I KULTURALNĄ KLASĘ w szkole. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe, z których wyłoniono zwycięzców. Swoje głosy na ,,najbardziej życzliwych” oddawali uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Przy ostatecznym rozstrzygnięciu plebiscytu uwzględniono również wystrój sal lekcyjnych, który świadczył o życzliwym stosunku uczniów do społeczności szkolnej.

Najbardziej życzliwą i kulturalną uczennicą wśród uczniów z klas I – V została Maja Jedlińska, natomiast w grupie starszej z klas VI – VIII oraz klas gimnazjalnych zwyciężył Cezary Buła. W kategorii KLAS  zwyciężyli czwarto-  i szóstoklasiści, którzy  pojadą na ściankę wspinaczkową. Nagrody zostały ufundowane przez dyrektora szkoły, panią Ninę Budziosz.

 Karolina Kędzior