Dnia 27 listopada 2018 r. uczniowie klas 0, I, II uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pn. ,,Od ziarna do tabliczki”,

które odbyły się w Kielcach w Manufakturze Słodyczy – Magia Karmelu oraz w zajęciach edukacyjnych w ramach doradztwa zawodowego w radio eM.

Wychowawcy klas 0, I, II