Udział uczniów klasy I i II w VIII edycji Ogólnopolskiego programu ,,Śniadanie Daje Moc”.

Monika Pierzak

Alicja Jaszczykiewicz