W listopadzie 2018 r. odbył się II Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach. Tegoroczny przegląd cieszył się dużą popularnością, bowiem wzięły w nim udział Szkoły Podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe powiatu kieleckiego. Uczniowie prezentowali swe talenty wokalne i umiejętność gry na instrumentach. 

Występowali soliści, zespoły i chóry. Reprezentantkami naszej szkoły były: Julia Wojdalska, Wiktoria Kędzior, Zuzanna Zapała i Paulina Dziedzic. Ze względu na bardzo dużą ilość uczestników, Organizatorzy postanowili połączyć młodzież z różnych szkół, tworząc drużyny mieszane. Młodzież  wykazała się współpracą i adaptacją do zaistniałych warunków. Na zakończenie przeglądu uczestnicy dostali pamiątkowe medale (soliści), a zespoły -  statuetki. Uwieńczeniem przedsięwzięcia był ogromny biało-czerwony tort, upieczony własnoręcznie przez P. Małgorzatę Grzechniak. Patronat nad uroczystością objęli: Wojewoda Świętokrzyski - pani Agata Wojtyszek, Starosta Kielecki – pan Michał Godowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny - pan Robert Jaworski.  W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Wicewojewoda Świętokrzyski - pan Andrzej Bętkowski, wicestarosta Kielecki – pan Zenon Janus,  Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – pan Robert Jaworski, pani Teresa Piwnik – Bratanica Jana Piwnika „Ponurego” wiceprezes Zarządu Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Kierownik referatu prewencji aspiranta Pan Paweł Grad, policjanci współpracujący  ze szkołą.

Antonina Gorzelak