Miło nam poinformować, że uczniowie klasy drugiej   Szkoły Podstawowej w Wolicy zajęli I miejsce w Wojewódzkim Konkursie pn. „Zostań konstruktorem makiety - Świętokrzyska Eko - Farma”.

Konkurs zorganizowało Energetyczne Centrum Nauki, działające w Kieleckim Parku Technologicznym.

Zespół w składzie Bartłomiej Hendzel, Oskar Przygodzki i Julia Śmiech pod opieką wychowawcy Alicji Jaszczykiewicz  i ogromnym wsparciu rodziców, wykonali trójwymiarową makietę Świętokrzyskiej "Eko - farmy", wykorzystując ekologiczne metody gospodarowania, maszyny i narzędzia chroniące glebę, sposób kompostowania i segregacji odpadów oraz budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji zbiorczych, które poprawią stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Do wykonania pracy uczniowie wykorzystali elementy z surowców  wtórnych. Makieta była jedną z 60 zgłoszonych przez szkoły z całego województwa.

Uroczystego wręczenia nagród dokonano 06.11.2018r  w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach. Członkowie zespołu - laureaci I miejsca otrzymali nagrody rzeczowe oraz darmowe zaproszenie dla swojej klasy na udział w warsztatach oraz zwiedzanie wystawy Energetycznego Centrum Nauki.

Alicja Jaszczykiewicz