W dniu 23 października 2018 r. w szkole podstawowej w Wolicy przeprowadzono próbny alarm ewakuacyjny. Tym razem symulowano alarm pożarowy oraz zagrożenie życia poszkodowanego pracownika obsługi. Ewakuację przeprowadzono w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole.    Celem ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Cała akcja w wyznaczonym czasie przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 5 długich dzwonków uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy obsługi opuścili budynek szkoły i obserwowali akcję strażaków – zobaczyli jak wygląda gaszenie symulowanego pożaru,  szukanie zaginionych, oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólnie pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.  Alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.Sprawność akcji bardzo dobrze ocenił kapitan Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dyrekcja oraz uczniowie szkoły podstawowej w Wolicy składają serdeczne podziękowania strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy za profesjonalne działanie w trakcie ewakuacji .

 Koordynator zespołu ds. bezpieczeństwa

Dariusz Gorzelak

fot.SP