Z  okazji  Dnia Edukacji Narodowej 12 października 2018 r. cała społeczność szkolna spotkała się  na akademii. W uroczystości wzięli udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, ich rodzice oraz zaproszeni goście: wicedyrektor  ŚCDN  w Kielcach pani Elżbieta Dudek oraz sołtys sołectwa Wolica p. Paweł Żurek.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie pani dyrektor Niny Budziosz, która złożyła życzenia i podziękowania wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz oświaty i rozwoju edukacji.

Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Renaty Sowińskiej. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był chór wraz z panią Antoniną Gorzelak – nauczycielem muzyki. Wychowankowie poprzez program artystyczny wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uczniowie w zabawny sposób zaprezentowali obraz współczesnej szkoły i przedstawili postać nauczyciela. Nie zabrakło też odpowiedniej dekoracji, za którą odpowiedzialna była pani Beata Ludwicka-Dula.

        Na zakończenie wiele ciepłych i miłych słów w kierunku pedagogów popłynęło od zaproszonych gości oraz od pani Katarzyny Papki, przedstawiciela Rady Rodziców, która w imieniu rodziców wyraziła wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Nie obyło się bez słodkiej niespodzianki dla pracowników szkoły, jak i dla uczniów.

 Renata Sowińska