Uczniowie klasy I wraz z wychowawcą uczestniczyli 18 września 2018 roku w XI edycji przedsięwzięcia profilaktyczno – edukacyjnego ,,Kochane Pierwszaki".

Celem uroczystości było zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe i inne upominki.

Monika Pierzak