Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Ach, Świętokrzyskie czaruje” organizowany w ramach obchodów jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego

Organizator:

 • Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Partner konkursu:

 • Regionalna Organizacja Turystyczna województwa świętokrzyskiego. 

Patronat honorowy:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
 • Wojewoda Świętokrzyski.
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Patronat medialny:

Regulamin konkursu fotograficznego „Ach, Świętokrzyskie czaruje”

 1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych zajmujących się fotografią nieprofesjonalnie.

Cele konkursu:

 1. Możliwość zaprezentowania swoich fotografii przez nieprofesjonalnych fotografików z kraju i ośrodków polonijnych na stronach WDK i PIK oraz podczas wystawy pokonkursowej w Wojewódzkim Domu Kultury.
 2. Ukazanie piękna ziemi świętokrzyskiej oraz jej zabytków.
 3. Zainteresowanie świętokrzyskim krajobrazem fotografików z obszaru całego kraju i z ośrodków polonijnych.

Warunki i terminy dostarczania prac:

 1. Konkurs trwa do 28 września 2018
 2. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie o ww. tematyce.
 3. Prace w formacie jpg o wymiarach minimalnie 1200 x 1600 pikseli i maksymalnie w plikach nieprzekraczających 2 MB należy nadsyłać drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w formie załączników do listu elektronicznego, z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Ach, Świętokrzyskie czaruje”.
 4. W treści e-maila należy podać:
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko,
 • adres autora,
 • telefon kontaktowy,
 • komentarz do zdjęcia,
 • nazwę fotografowanego obiektu,
 • oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 1. Nie zezwala się na retusz fotografii ani na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany oryginalnej kompozycji fotografii.
 2. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były nigdzie publikowane ani nie były nagradzane w innych konkursach.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów wymienionych w regulaminie.
 5. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, pornografii, scen obscenicznych, treści obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, scen przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierające materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
 6. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora w dwóch kategoriach wiekowych:
 • do 18 lat,
 • powyżej 18 lat.
 1. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową o werdykcie jury.
 2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach: wdk-kielce.pl www.pik.kielce.pl www.facebook.com/wdk.kielce
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji:
 • druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
 • używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Wojewódzkiego Domu Kultury.
 1. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej.
 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są załączyć również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w konkursie oświadczenie uczestnika konkursu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Po zakończeniu konkursu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych prac.
 4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).
 7. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury ani ich rodziny.
 8. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
 • Oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 1),
 • Oświadczenie opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu (załącznik nr 2).

Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej; nr tel. 41 36 55 141; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do udziału!

Krzysztof Taborski