Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Wolicy uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych oraz turniejach logicznego myślenia zorganizowanych przez wychowawców i pedagoga szkolnego. Tematyka poruszana podczas warsztatów miała na celu uświadomienie uczniom, czym jest przemoc rówieśnicza, jakie może mieć formy oraz konsekwencje, zarówno dla ofiary jak i sprawcy. Młodzież dowiedziała się również, jakie zagrożenia niesie ze sobą eksperymentowanie z alkoholem oraz co grozi za przeklinanie w Internecie.


Po zajęciach uczniowie wspólnie ze swoimi wychowawcami przygotowali grę profilaktyczną pod tytułem „Dbam o siebie – dbam o innych”. Gra okazała się być strzałem w dziesiątkę, gdyż uczniowie mieli wiele radości podczas grania w nią. Po wspólnej zabawie gimnazjaliści wysłuchali piosenek o tematyce profilaktycznej wykonywanych przez swoje koleżanki i kolegę oraz odpowiadali na pytania z zakresu tematyki omawianej przez nauczycieli podczas warsztatów.
W dalszej części dnia odbyły się turnieje gier logicznych: gra w szachy, układanie puzzli, rozwiązywanie sudoku. Turnieje stanowiły podsuwanie atrakcyjnych przerw, podczas których uczniowie grali w szachy, układali puzzle, tangram i rozwiązywali sudoku. Dla zwycięzców i uczestników turniejów przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci szachów, puzzli, tangramu, gry planszowej, kostki magnetycznej i bierek, ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dzięki tym działaniom wielu uczniów zainteresowało się grami logicznymi jako formą spędzania czasu wolnego. Atrakcyjne przerwy z grami i układankami rozwijającymi myślenie kontynuowane będą również w kolejnym roku szkolnym.